Home2019-01-31T06:57:50+00:00

ความเป็นมา

                   จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีประชากรที่ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพดั้งเดิมมายาวนาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประมงที่สำคัญแห่งหนึ่ง  และเพื่อเป็นการส่งอาชีพประมงและแก้ปัญหาความเดือดร้อนในสถานที่จอดเรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ำ    องค์การสะพานปลาได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงชุมพรขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4  โดยใช้งบประมาณขององค์การสะพานปลาเป็นจำนวนเงิน 16,152,338 บาท บนที่ดินเนื้อที่ 140 ไร่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของจังหวัดชุมพร บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  ทิศเหนือจรดริมคลองท่าตะเภา และทิศใต้จรดริมคลองอีเล็ต  ทั้งนี้ตั้งอยู่ห่งจากตำบลปากน้ำชุมพร 2 กิโลเมตร  ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทร.ชุมพรร่วมพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าเทียบเรือ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ท่าเทียบเรือประมงชุมพรร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่8 ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รอบท่าเทียบเรือประมงชุมพรและบริเวณใกล้เคียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10 [...]

By |สิงหาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพรร่วมปล่อยพันะธุ์สัตว์ทะเล 10 ล้านตัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ท่าเทียบเรือประมงชุมพร นำโดยนายบุญลือ ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงาน  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม [...]

By |สิงหาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพรร่วมวางซั้งเชือกและพันธุ์สัตว์น้ำรอบเกาะเสม็ด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานท่าเทยบเรือประมงชุมพร นำโดย นายบุญลือ  ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงาน [...]

By |สิงหาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพรร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมง

วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ" เพื่อสร้างความรู้ [...]

By |มิถุนายน 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพร ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 5 แสนตัว

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวสถาพร แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 6 พร้อมด้วยพนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร [...]

By |พฤษภาคม 31st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

คกอ.เยี่ยมทร.ชุมพร

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2562 นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา [...]

By |พฤษภาคม 27th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments
อ่านทั้งหมด