การประชาสัมพันธ์

/การประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ทร.ชุมพรร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมง

วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ" เพื่อสร้างความรู้ [...]

By |2019-06-20T02:32:11+00:00มิถุนายน 20th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพร ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 5 แสนตัว

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวสถาพร แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 6 พร้อมด้วยพนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร [...]

By |2019-05-31T08:58:55+00:00พฤษภาคม 31st, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศเตือนภัย

ศูนย์บัญชาการเหตุการร์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร  ออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 8/2562  ในช่วง 27 - 31 [...]

By |2019-05-27T04:19:29+00:00พฤษภาคม 27th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพร อบรมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายบุญลือ ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร พร้อมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมอบรมการดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย [...]

By |2019-05-17T04:47:10+00:00พฤษภาคม 17th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

13 สัตว์น้ำหายากที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง

สัตว์น้ำหายาก 13 ชนิดที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง  เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬทุกชนิด ฉลามวาฬ กัลปังหาดำ กัลปังหาทุกชนิด [...]

By |2019-05-17T04:34:58+00:00พฤษภาคม 17th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพร ร่วมเปิดงานเกาะแก้วมัตโพน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายบุญลือ ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร พร้อมด้วยพนักงานของท่าเทียบเรือประมงชุมพร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและเกาะแก้วมัตโพน [...]

By |2019-05-13T02:53:26+00:00พฤษภาคม 13th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายบุญลือ ช่วยเกิด พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา [...]

By |2019-05-03T08:59:05+00:00พฤษภาคม 3rd, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

สังเกตุการณ์การใช้ระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. [...]

By |2019-05-03T08:50:53+00:00พฤษภาคม 3rd, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพร ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง การมอบนโยบายด้านการเกษตร

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวสถาพร  แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน เข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมทางไกลออนไลน์ [...]

By |2019-03-04T09:19:36+00:00มีนาคม 4th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้ำพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง [...]

By |2019-03-04T09:14:32+00:00มีนาคม 4th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments