สังเกตุการณ์การใช้ระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ

//สังเกตุการณ์การใช้ระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ

สังเกตุการณ์การใช้ระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และนายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 ร่วมกับนายปิยะโชค สินอนันต์ (นักวิชาการประมงชำนาญการพเศษ)หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ และคณะกรมประมง จำนวน 7 ท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต (ชุมพร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร และนางสาวภัทร์ธีนันท์ กลิ่นสมหวัง เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติประจำท่าเทียบเรือประมงชุมพร ได้ร่วมประชุมหารือและสังเกตุการณ์การใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ 2 ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร โดยใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติชั่งน้ำหนักที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพร จากเรืออวนลากคานถ่าง ชื่อ ช.วรวรรณวารี ผลการชั่งเป็นที่ยอมรับจากเจ้าของเรือ และให้ความสนใจต่อการใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติเป็นอย่างดี

By |2019-05-03T08:50:53+00:00พฤษภาคม 3rd, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment