ทร.ชุมพรร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมง

//ทร.ชุมพรร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมง

ทร.ชุมพรร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมง

วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายท่าเทียบเรือประมง รวมทั้งการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ Thai Flagged Catch Certification ผ่านระบบ Web application ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย โดยกำหนดอบรมเป็นรุ่นที่ 3 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

By |2019-06-20T02:32:11+00:00มิถุนายน 20th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment