ทร.ชุมพรร่วมปล่อยพันะธุ์สัตว์ทะเล 10 ล้านตัว

//ทร.ชุมพรร่วมปล่อยพันะธุ์สัตว์ทะเล 10 ล้านตัว

ทร.ชุมพรร่วมปล่อยพันะธุ์สัตว์ทะเล 10 ล้านตัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ท่าเทียบเรือประมงชุมพร นำโดยนายบุญลือ ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงาน  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม การปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ณ หาดภราดรภาพ ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั้่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายโดยผ่านคณะทำงานไตรภาคีในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยได้ปล่อยพันธุ์กุ้งจำนวน 10 ล้านตัว

By |2019-08-21T08:48:57+00:00สิงหาคม 21st, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment