ข่าวกิจกรรม2019-01-31T07:41:34+00:00

ทร.ชุมพรร่วมพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าเทียบเรือ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ท่าเทียบเรือประมงชุมพรร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่8 ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รอบท่าเทียบเรือประมงชุมพรและบริเวณใกล้เคียง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10

By |สิงหาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพรร่วมปล่อยพันะธุ์สัตว์ทะเล 10 ล้านตัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ท่าเทียบเรือประมงชุมพร นำโดยนายบุญลือ ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงาน  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม การปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ณ หาดภราดรภาพ ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั้่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายโดยผ่านคณะทำงานไตรภาคีในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยได้ปล่อยพันธุ์กุ้งจำนวน 10 ล้านตัว

By |สิงหาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพรร่วมวางซั้งเชือกและพันธุ์สัตว์น้ำรอบเกาะเสม็ด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานท่าเทยบเรือประมงชุมพร นำโดย นายบุญลือ  ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยพนักงานของท่าเทียบเรือประมงชุมพร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและวางซั้งเชือกตลอดเเนวเขตเกาะเสม็ด โดยมีนายนักรบ  ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธี ที่บริเวณท่าเทียบเรือแพปลาพรบัวพึ่งบ้านดอน 3 ต.ปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร   จัดโดยสมาคมประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร  โดยได้มีการวางซั้งกอและซั้งเชือกจำนวน 100 ชุด ปล่อยพันธุ์ปลากะพง จำนวน 20,000 ตัวพร้อมพันธ์ปู ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาคราชการและภาคเอกชนหลายหน่วยงาน เพื่อร่วมกันทำให้บริเวณปากน้ำชุมพรเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปูม้า โดยมีชมรมอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าปากน้ำชุมพรและพื้นที่เกาะเสม็ด หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำชุมพรเข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำให้ชาวประมง รวมทั้งอนุรักษ์แนวเขตพื้นที่ใช้สอยทรัพยากรทางทะเล และสร้างความสามัคคีในหมู่ชาวประมงชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

By |สิงหาคม 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพรร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมง

วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายท่าเทียบเรือประมง รวมทั้งการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ Thai Flagged Catch Certification ผ่านระบบ Web application ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย โดยกำหนดอบรมเป็นรุ่นที่ 3 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

By |มิถุนายน 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพร ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 5 แสนตัว

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวสถาพร แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 6 พร้อมด้วยพนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร เป็นตัวแทน ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งกุลาดำ)เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ แหลมคอกวาง บ้านปากคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี

By |พฤษภาคม 31st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

คกอ.เยี่ยมทร.ชุมพร

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2562 นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา นายโสพล ประภานุกิต ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมงชุมพร

By |พฤษภาคม 27th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments