ข่าวกิจกรรม2019-01-31T07:41:34+00:00

ทร.ชุมพรร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมง

วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายท่าเทียบเรือประมง รวมทั้งการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ Thai Flagged Catch Certification ผ่านระบบ Web application ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย โดยกำหนดอบรมเป็นรุ่นที่ 3 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

By |มิถุนายน 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพร ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 5 แสนตัว

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวสถาพร แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 6 พร้อมด้วยพนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร เป็นตัวแทน ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งกุลาดำ)เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ แหลมคอกวาง บ้านปากคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี

By |พฤษภาคม 31st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

คกอ.เยี่ยมทร.ชุมพร

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2562 นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา นายโสพล ประภานุกิต ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมงชุมพร

By |พฤษภาคม 27th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ประกาศเตือนภัย

ศูนย์บัญชาการเหตุการร์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร  ออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 8/2562  ในช่วง 27 - 31 พฤษภาคม 2562 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุดทะเลอันดามัน และภาคต้มีกำลังแรงขึ้น  ทำให้ประเทศไทยมีฝนมากขึ้น สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 7 01ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก อ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 - 2เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในช่วงวันที่ 27 -31 พฤษภาคม 2562 นี้   ที่มา : ศูนย์บัญชาการเหตุการร์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร

By |พฤษภาคม 27th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพร อบรมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายบุญลือ ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร พร้อมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมอบรมการดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ดครงการ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร โดยรับการอบรมจากนายอภิชัย ใยบัวเทศ เจ้าหน้าที่จากบริษัท กรีนเวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

By |พฤษภาคม 17th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

13 สัตว์น้ำหายากที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง

สัตว์น้ำหายาก 13 ชนิดที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง  เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬทุกชนิด ฉลามวาฬ กัลปังหาดำ กัลปังหาทุกชนิด ปะการังเเข็ง ปะการังไฟ ปะการังสีฟ้า ปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ หอยสังข์แตร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 30,000 - 3,000,000 บาท หือ ปรับ 5 เท่า ของมูลค่าสัตว์น้ำ ยกเว้นเพื่อการช่วยเหลือชีวิตสัตว์น้ำนั้น ที่มา : กองตรวจการประมง  กรมประมง

By |พฤษภาคม 17th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments