โครงสร้างบุคลากร2019-02-01T07:40:25+00:00

สำนักงานท่าเทียบเรือชุมพร

นายบุญลือ ช่วยเกิด
นายบุญลือ ช่วยเกิดหัวหน้าสำนักงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

น.ส.สถาพร แสงสุวรรณ
น.ส.สถาพร แสงสุวรรณเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 (บ/ช)
น.ส.สุฑามาศ พงศ์เดชา
น.ส.สุฑามาศ พงศ์เดชาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 (ก/ง)
นายธวัชชัย เชื้อพุทธ
นายธวัชชัย เชื้อพุทธเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 (ก/ง)

ฝ่ายธุรการ

นายสุเทพ คงเกิด
นายสุเทพ คงเกิดเจ้าหน้าที่ธุรการ 4
นายรัชพล วรศาสตร์
นายรัชพล วรศาสตร์เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นายณรงฤทธิ์ สังปริเมน
นายณรงฤทธิ์ สังปริเมนเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
น.ส.สุธินี สังปริเมน
น.ส.สุธินี สังปริเมนเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายอรรถกร ขุนราม
นายอรรถกร ขุนรามเจ้าหน้าที่ธุรการ 2