ที่อยู่หน่วยงาน2019-01-31T07:40:16+00:00

ท่าเทียบเรือประมงชุมพร

เปิดดำเนินงาน  25  มกราคม  2528

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา  เลขที่  400  หมู่ที่  8  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่  140  ไร่

โทรศัพท์ 077-521-122  โทรสาร 077-521-130