Home2019-01-31T06:57:50+00:00

ความเป็นมา

                   จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีประชากรที่ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพดั้งเดิมมายาวนาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประมงที่สำคัญแห่งหนึ่ง  และเพื่อเป็นการส่งอาชีพประมงและแก้ปัญหาความเดือดร้อนในสถานที่จอดเรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ำ    องค์การสะพานปลาได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงชุมพรขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4  โดยใช้งบประมาณขององค์การสะพานปลาเป็นจำนวนเงิน 16,152,338 บาท บนที่ดินเนื้อที่ 140 ไร่ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของจังหวัดชุมพร บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  ทิศเหนือจรดริมคลองท่าตะเภา และทิศใต้จรดริมคลองอีเล็ต  ทั้งนี้ตั้งอยู่ห่งจากตำบลปากน้ำชุมพร 2 กิโลเมตร  ท่าเทียบเรือประมงชุมพรเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2528

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเตือนภัย

ศูนย์บัญชาการเหตุการร์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร  ออกประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 8/2562  ในช่วง 27 - 31 [...]

By |พฤษภาคม 27th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพร อบรมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายบุญลือ ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร พร้อมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมอบรมการดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย [...]

By |พฤษภาคม 17th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

13 สัตว์น้ำหายากที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง

สัตว์น้ำหายาก 13 ชนิดที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง  เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬทุกชนิด ฉลามวาฬ กัลปังหาดำ กัลปังหาทุกชนิด [...]

By |พฤษภาคม 17th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทร.ชุมพร ร่วมเปิดงานเกาะแก้วมัตโพน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายบุญลือ ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร พร้อมด้วยพนักงานของท่าเทียบเรือประมงชุมพร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและเกาะแก้วมัตโพน [...]

By |พฤษภาคม 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายบุญลือ ช่วยเกิด พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา [...]

By |พฤษภาคม 3rd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

สังเกตุการณ์การใช้ระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. [...]

By |พฤษภาคม 3rd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments
อ่านทั้งหมด