Open menu

header

ประกาศผลการคัดเลือก

ตำแหน่ง รายละเอียด
หัวหน้าแผนกสารบรรณ (ระดับ ๗) ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
นักบัญชี ๕ ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๕ ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๔ ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
นิติกร ๕ ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
นิติกร ๓ ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

 สายรถเมล์ที่ผ่าน องค์การสะพานปลา

  • 1 ถนนตก-ท่าเตียน
  • 15 เดอะมอลล์ท่าพระ-บางลำภู
  • 163A พระราม 9-พุทธมณฑลสาย 4.
  • 17 ราษฎร์บูรณะ-อนุสาวรีย์ชัย
  • 35 สาธุประดิษฐ์-เสาชิงช้า
  • 504 รังสิต-สาธุประดิษฐ์

- องค์การสะพานปลาจะนำข้อมูลการสมัครงานรวมถึงเอกสารแนบในการสมัครงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาสมัครงานและการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เท่านั้น

- องค์การสะพานปลาจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย
ให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้สมัครเว้นแต่ เป็นการเปิดเผย
ให้กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก หรือบคุคลตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวโยงกัน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-211-7300 ต่อ 2510
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open menu