Open menu

header

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด จำนวนที่สอบ สถานที่ หมายเหตุ
 26 เม.ย 2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  
 22 เม.ย 2565 นิติกร ๓ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 2 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  
26 เม.ย 2565 เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๔ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 3 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  
 22 เม.ย 2565 นิติกร ๕

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

3 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา
 25 เม.ย 2565 เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๕

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

2 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา
 25 เม.ย 2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 9 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

 

 

 

 

 

สายรถเมล์ที่ผ่าน องค์การสะพานปลา

  • 1 ถนนตก-ท่าเตียน
  • 15 เดอะมอลล์ท่าพระ-บางลำภู
  • 163A พระราม 9-พุทธมณฑลสาย 4.
  • 17 ราษฎร์บูรณะ-อนุสาวรีย์ชัย
  • 35 สาธุประดิษฐ์-เสาชิงช้า
  • 504 รังสิต-สาธุประดิษฐ์
Open menu