Open menu

header

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด อัตราที่รับ สถานะ
15 ส.ค. - 25 ส.ค. 2565
หัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการพิเศษ (ระดับ ๘) 
ประกาศ การรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง  เปิดรับสมัคร
15 ส.ค. - 25 ส.ค. 2565
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
ประกาศ การรับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง  เปิดรับสมัคร
 
-------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-211-7300 ต่อ 2510
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open menu